Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Tin hoạt động khác

PC3-INVEST tổ chức lớp bồi dưỡng nghề năm 2019 tại NMTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 04-09-2019]
Thực hiện theo kế hoạch bồi dưỡng nghề (BDN) năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST). Vừa qua, PC3-INVEST đã tổ chức lớp BDN cho các công nhân kỹ thuật Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône.

Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 chấp hành tốt pháp luật về tài nguyên và môi trường

[cập nhật: 03-09-2019]

Thực hiện theo Quyết định số 2470/QĐ-STNMT ngày 05/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường tại 9 đơn vị hoạt động thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 23/8/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra tại Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST).

Chi nhánh PC3-INVEST tại Kon Tum thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018

[cập nhật: 16-08-2019]
Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Vì vậy, việc chấp hành pháp luật về thuế là một trong các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại của doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

Tập huấn về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội

[cập nhật: 29-07-2019]
Ngày 24/7/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã cử cán bộ tham dự buổi tập huấn về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội do Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP Đà Nẵng tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV tại NMTĐ Đa Krông 1

[cập nhật: 19-07-2019]
Thực hiện Nghị đinh số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, ngày 25/6/2019 tại Nhà máy thủy điện (NMTĐ Đa Krông 1) đã diễn ra buổi huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động nhóm 3. Trực tiếp huấn luyện là ông Nguyễn Hữu Phước đến từ Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng (INCOSAF) thuộc Bộ xây dựng.

.PC3-INVEST tổ chức thương thảo, ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

[cập nhật: 17-07-2019]
Để thực hiện tốt việc công khai minh bạch BCTC 2019, sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 (ĐHĐCĐ-2019) vào ngày 14/6/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã gửi thư mời chào giá kiểm toán BCTC cho 2 đơn vị được ĐHĐCĐ-2019 lựa chọn: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; (2) TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung (RSM-MT). Trên cơ sở hồ sơ năng lực kiểm toán và chào giá của các đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị PC3-INVEST đã quyết định lựa chọn RSM-MT là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 với thời gian đảm bảo theo yêu cầu theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Diễn tập phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 10-07-2019]
Thực hiện quyết định số 80/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 12 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Krông 1. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn để ứng phó kịp thời với các loại hình thiên tai trong mùa mưa sắp đến, ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại NMTĐ Đa Krông 1 đã diễn ra buổi diễn tập phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập với tình huống xả lũ P = 5%.

Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho CBCNV tại Nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 08-07-2019]

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC. Vừa qua, ngày 24/06/2019 tại Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Krông 1 đã diễn ra buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC cho CBCNV.

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn qua mạng Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị giám sát lưu lượng qua tuabin- NMTĐ Đăk Pône và NMTĐ Đa Krông 1

[cập nhật: 02-07-2019]
  • - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
  • - Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
  • - Tên phạm vi gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị giám sát lưu lượng qua tuabin - NMTĐ Đăk Pône và NMTĐ Đa Krông 1 
  • - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn qua mạng
  • - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu báo giá: Từ ngày 03/7/2019 đến trước 09h30 ngày 10/7/2019.
  • - Đóng thầu vào lúc 09h30 ngày 10/7/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, địa chỉ 182 Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.2212543

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử