Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 03-TL: “Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Nhà máy Điện gió Tân Lập”

[cập nhật: 23-08-2019]
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 03-TL: “Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Nhà máy Điện gió Tân Lập

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 14 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 20-03-2015]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 14 "Vận chuyển thiết bị nhập khẩu" - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 40 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 29-12-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 40: "Đo vẽ địa chất hố móng công trình" - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3.4- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 25-12-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.4 "Cung cấp thép xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả". - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3.3- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 25-12-2014]
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.3 "Cung cấp xi măng xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả". - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3. 2- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 06-11-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.2 “Xây dựng Nhà máy - kênh xả, đường ống áp lực” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 2- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 06-11-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Gói thầu số 3.1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 30-06-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.1 “Xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Gói thầu số 11.1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 30-06-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 11.1 “Xây dựng khu nhà QLVH” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

 

Gói thầu số 1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 16-01-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 mời các Nhà thầu trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 1 ''Cung cấp thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trong nhà máy và thiết bị trạm nâng - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1''

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử