Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh

Thẩm định sản lượng giảm phát thải khí nhà kính đầu tiên từ dự án CDM Thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 14-05-2012]
Với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án, bên cạnh các biện pháp quản lý kỹ thuật để tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng giá bán bình quân, giảm chi phí vận hành, đã và đang được nghiên cứu, triển khai áp dụng cho Nhà máy thủy điện Đăk Pône, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã kiên trì thực hiện dự án bán khí phát thải thông qua cơ chế phát triển sạch (CDM(1)) từ năm 2009 và đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

PC3-INVEST: KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

[cập nhật: 08-05-2012]
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã chú trọng đến công tác cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất. Thực tế đã chứng minh nhiều giải pháp kỹ thuật “nhỏ” đã mang lại hiệu quả “lớn”, góp phần vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu liên tiếp bốn tháng đầu năm 2012.

PC3-INVEST: Nhà máy Thủy điện Đăk Pône cấp điện an toàn, liên tục, vượt kế hoạch sản lượng trong dịp Tết Nguyên đán

[cập nhật: 03-02-2012]
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, Nhà máy Thủy điện Đăk Pône đã cung cấp điện an toàn, liên tục với sản lượng điện cung cấp cho hệ thống (từ 22÷30/01/2012) 1,61 triệu KWh, doanh thu trước thuế ước đạt 1,44 tỷ đồng.

PC3-INVEST: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2011, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2012 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

[cập nhật: 18-01-2012]
Ngày 16/01/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 và hội nghị người lao động. Tham dự hội nghị có ông Trần Đình Nhân - Phó Tổng giám đốc EVNCPC - Chủ tịch HĐQT PC3-INVEST, ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC - Uỷ viên HĐQT, Lãnh đạo và CBCNV PC3-INVEST.

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK PÔNE HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2011

[cập nhật: 04-01-2012]
Năm 2011, Nhà máy Thủy điện Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã phát được 59,96 triệu kWh điện thương phẩm, doanh thu bán điện đạt 44,8 tỷ đồng, vượt 32% sản lượng điện so với thiết kế và vượt 30% doanh thu so với kế hoạch được giao. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, PC3-INVEST đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

PC3-Invest: Hiệu quả kinh doanh gắn với phát triển bền vững

[cập nhật: 22-12-2011]
Tròn 4 năm thành lập, Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-Invest) đã khẳng định những bước đi đúng trên con đường xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên nền tảng hướng đến phát triển bền vững. Xuất phát chậm hơn rất nhiều so với các đơn vị đầu tư thủy điện tại khu vực miền Trung, lại ra đời đúng vào thời điểm khủng hoảng tài chính lan rộng, nguồn vốn huy động khó khăn, nhưng với sự đổi mới và quyết liệt trong tư duy, hành động, lãnh đạo và CBCNV PC3-Invest đã chứng tỏ năng lực phát triển hiệu quả của một công ty nhỏ trong “bão lớn”.

PC3-Invest: Nhà máy thủy điện Đăk Pône đạt 100% sản lượng điện kế hoạch năm 2011

[cập nhật: 22-11-2011]
Tính đến 12h51 phút ngày 21/11/2011, Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã phát được 47,8 triệu KWh điện thương phẩm, đạt 100% kế hoạch sản lượng điện của cả năm 2011.

Đội Xây lắp từng bước ổn định và phát triển

[cập nhật: 21-03-2009]
Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao, ngay từ đầu năm, Đội Xây lắp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí văn phòng làm việc, điều kiện công tác cho cán bộ điều hành và nhân công tại công trường.

Công tác tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 27-12-2008]
Sau khi có văn bản số 08/CV-HĐQT ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất phương án triển khai tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) công trình畉䝴畍겇畉臁痚直႘ ა Ā㺣痘帉痘Ѐ瑖淬ﰴ谐ઌ Ā庐ઌ彿淭奋淭巫淭ﯨઌઌ彿淭ઌ塚淭ઌꍈ淲谐ઌ學淭漸淲圔淭谐ઌ圞淭圭淭ﰴWა აၵ盤굀#䐺痘暼直굀#ა 굀#À㺣痘굀#

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử