Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh

Nhà máy thủy điện Đăk Pône đã thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đảm bảo đáp ứng vận hành trong mùa mưa năm 2015

[cập nhật: 21-08-2015]

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Nhà máy thủy điện Đăk Pône đã tập trung cho công tác vận hành nhà máy trong thời điểm giá điện mùa khô, với tinh thần và cố gắng nói trên nên kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy đạt được kết quả cao, cụ thể: sản lượng điện đạt 24,796 triệu kWh bằng 143,54% kế hoạch giao, doanh thu trước thuế là 29,756 tỷ đồng bằng 147,17% kế hoạch giao.


Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương làm việc tại Nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 20-07-2015]
Thực hiện Quyết định số 3001/QĐ-BCT ngày 30/3/2015 của Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công tác an toàn, Phòng chống cháy nổ và Phòng chống lụt bão một số nhà máy thủy điện năm 2015; ngày 11/7/2015 Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã tới làm việc tại Nhà máy thủy điện Đăk Pône – Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ Nhà máy thủy điện Đăk Pône năm 2015

[cập nhật: 16-06-2015]

Nhà máy thủy điện Đăk Pône nằm trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum có 2 tổ máy, công suất (2x7)MW phát điện lên lưới 22kV qua đường dây 22kV mạch kép đấu nối vào trạm 110kV Kon Plông. Nhà máy được đưa vào vận hành phát điện thương mại vào tháng 6 năm 2010. Để kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị sau 5 năm vận hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền trung (ETC) thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ thiết bị năm 2015. 

Kiểm định định kỳ Hệ thống đo đếm điện năng Nhà máy thủy điện Đăk Pône năm 2015

[cập nhật: 04-06-2015]

Để đảm bảo tuân thủ các quy định về hệ thống đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện năng, thực hiện đúng hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đăk Pône giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, vào ngày 25/5/2015, Đại điện Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (Chi nhánh tại Kon Tum), Đại điện Công ty Điện Lực Kon Tum (Điện lực Kon Plông), Đại điện Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung (TBA 110kV Kon Plông) và Đại diện Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Trung - CPCETC (Đội công tác theo công văn giới thiệu số 978/CPCETC-KT ngày 20/5/2015) đã thực hiện các bước để kiểm định 4 công tơ đo đếm điện năng và hệ thống đo đếm các XT tại TBA 110kV Kon Plông: 471 chính, 471 dự phòng, 473 chính và 473 dự phòng.

UNFCCC cấp chứng chỉ Cers lần 2 cho Dự án CDM Thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 03-06-2015]

Dự án CDM(1) Thủy điện Đăk Pône được UNFCCC(2) cấp chứng chỉ CERs(3) và VERs(4) lần đầu tiên vào ngày 21/9/2012 với sản lượng CERs là 21.332 CERs và sản lượng VERs là 25.538 CERs, tương ứng với thời gian phát điện từ 01/06/2010 đến 31/12/2011, với tổng doanh thu bán CERs và VERs là 30.596,78 EUR, tương đương 813,875 triệu đồng.

 

PC3-INVEST: Kết quả hoạt động SXKD quý I/2015 vượt so với kế hoạch đề ra

[cập nhật: 08-04-2015]

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã có nhiều chủ trương về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015.

Nẻo đường “vượt kế hoạch” Nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 06-01-2015]

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 20/8/2014 cho biết, trong những tháng cuối năm thì hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015. Do đó, khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong những tháng cuối năm 2014 sẽ ít hơn, mùa mưa ở các khu vực cũng sẽ kết thúc sớm. Về hình thái nhiệt độ, từ tháng 8 đến tháng 12, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng đối với khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn và thiếu nước cục bộ tại các tỉnh ven biển Trung Bộ dự báo vẫn sẽ diễn ra đến cuối năm 2014.

PC3-INVEST: Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã đề ra

[cập nhật: 29-12-2014]
Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy vậy với quyết tâm rất cao của Ban lãnh đạo và Toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2014

[cập nhật: 23-12-2014]

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 giao, Nhà máy Thủy điện Đăk Pône trong năm 2014 với sản lượng điện phát là 62,89 triệu kWh và doanh thu bán điện trước thuế là 49,66 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, ngay từ những ngày đầu năm 2014, toàn thể CBCNV Chi nhánh đã bắt tay ngay vào công việc với thái độ khẩn trương, nhiệt tình và hăng hái.

Chi nhánh tại Kon Tum quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu SXKD năm 2014

[cập nhật: 14-11-2014]

Những ngày này nếu có dịp về với Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực tại Kon Tum chắc hẳn các bạn sẽ cảm nhận không khí làm việc nhiệt tình, hết mình của CBCNV Chi nhánh để phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh được Công ty giao.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử