Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng đầu năm của PC3-INVEST

[cập nhật: 28-08-2018]
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, từ ngày 23-24/8/2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã tiến hành kiểm soát hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của PC3-INVEST.

PC3-INVEST hoàn thành tốt kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2018

[cập nhật: 07-08-2018]
Ngày 23/7/2018, PC3-INVEST đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SX-KD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị do ông Nguyễn Lương Mính - Tổng giám đốc chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV Công ty.

PC3-INVEST: NMTĐ Đăk Pône chấp hành tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

[cập nhật: 25-07-2018]
Ngày 18/7/2018, Đoàn kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Kon Plông, trong đó có Nhà máy thủy điện Đăk Pône thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) theo kế hoạch số 288/KH-PC66 ngày 25/6/2018.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 vượt kế hoạch đề ra

[cập nhật: 12-07-2018]
Từ đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) bắt đầu vận hành thương mại NMTĐ Đa Krông 1. Như vậy, doanh thu bán điện của PC3-INVEST hiện nay gồm: NMTĐ Đăk Pône và NMTĐ Đa Krông 1.

PC3-INVEST: Kết quả SXKD quý I/2018 vượt kế hoạch đề ra

[cập nhật: 24-04-2018]

Từ đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) bắt đầu vận hành thương mại nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Krông 1. Như vậy, doanh thu bán điện của PC3-INVEST bao gồm NMTĐ Đăk Pône và NMTĐ Đa Krông 1.

PC3-INVEST: Nhà máy thủy điện Đăk Pône đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và sản lượng năm 2017

[cập nhật: 15-11-2017]
Thực hiện kế hoạch năm 2017, Nhà máy thủy điện Đăk Pône đã vận hành đạt mốc chỉ tiêu doanh thu và sản lượng năm 2017 đã đề ra. Theo đó, vào lúc 22h50 ngày 03/11/2017 Nhà máy đã đạt doanh thu trước thuế là 61,361 tỷ đồng (đạt 100,6% so với kế hoạch cả năm) và sản lượng điện phát là 61,235 triệu kWh (đạt 105,3% so với kế hoạch cả năm). Đây cũng là năm đầu tiên sản lượng và doanh thu của Nhà máy đạt cao nhất trong hơn 7 năm vận hành (từ tháng 6/2010 đến nay).

Ký kết hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 24-10-2017]
Vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

PC3-INVEST: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 vượt kế hoạch đề ra

[cập nhật: 10-10-2017]
Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, ngay từ những ngày đầu năm để tập trung cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã đề ra các biện pháp và đã tổ chức thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị; chú trọng đến công tác An toàn - Vệ sinh lao động, không để xảy ra nguy cơ mất an toàn lao động cho con người và gây hư hỏng về thiết bị; tiết kiệm chi phí hoạt động… Nhờ đó, mà kết quả sản xuất điện năng và lợi nhuận sau thuế từ nhà máy thủy điện Đăk Pône đạt rất tốt.

PC3-INVEST thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 02-10-2017]
Ngay từ thời gian đầu đưa nhà máy thủy điện Đăk Pône vào vận hành, một trong những lĩnh vực mà được Công ty Cổ phần Đầu tư  Điện lực 3 (PC3-INVEST) quan tâm chính là lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ý thức với trách nhiệm này, Lãnh đạo Công ty đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát các qui định của Phát luật về công tác bảo vệ môi trường để càng ngày càng hoàn chỉnh công tác môi trường và chất thải nguy hại tại nhà máy.

PC3-INVEST: Hoàn thành công tác trung tu tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 28-09-2017]

Thực hiện theo kế hoạch trung tu tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône đã được duyệt trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là Công ty Thủy điện IaLy (IaLy HPC) để thực hiện công tác trung tu phần cơ khí của tổ máy chính. Riêng phần điện và các hệ thống phụ trợ do CBCNV nhà máy tự thực hiện để tiết kiệm chi phí.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử