Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Hoạt động đầu tư

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3

[cập nhật: 09-12-2008]
Trong những năm qua, Ban QLDA các công trình thủy điện vừa và nhỏ (PC3) đã và đang tổ chức quản lý, giám sát thi công xây dựng nhiều thủy điện như: Đrây Hlinh 2 (16MW) đã hoàn thành năm 2007; Đăk Pône (15,6MW) đang thực hiện đầu tư; Đakrông 1 (15,4MW) đan畉䝴畍겇畉臁痚直甐֊ა֊Ð㺣痘帉痘Ѐ瑖

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử