Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Hoạt động đầu tư

Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2020

[cập nhật: 24-06-2020]
Thực hiện theo kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020 đã lập từ đầu năm và hợp đồng quan trắc môi trường lao động đã ký, trong ngày 16/06/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường lao động tại nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Krông 1.

PC3-INVEST: Thẩm tra lần thứ 4 dự án CDM nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 26-12-2019]

Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được đăng ký thành dự án CDM từ ngày 02/6/2011. Đến nay, qua 3 đợt thẩm tra thì sản lượng CERs, VERs và GS-CER đạt được là: 21.332CERs, 23.261VERs và 53.384GS-CER với dự kiến tổng doanh thu mang lại cho PC3-INVEST là 65.708 EUR.

PC3-INVEST: Hoàn thành quyết toán sửa chữa kênh dẫn nước và đường ống xả thừa - Nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 24-12-2019]

Thực hiện kế hoạch sửa chữa các hạng mục của nhà máy thủy điện do Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) quản lý, trong năm 2019 PC3-INVEST đã triển khai sửa chữa hạng mục kênh dẫn nước và đường ống xả thừa thuộc công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône, đây là hạng mục có khối lượng sửa chữa khá lớn từ khi nhà máy được đưa vào vận hành phát điện. Sau khi hoàn thành sửa chữa, hạng mục này đã đáp ứng được năng lực xả thừa khi nhà máy có sự cố phải dừng máy khẩn cấp và đến nay công tác quyết toán sửa chữa cũng đã được hoàn thành theo kế hoạch.

PC3-INVEST: Hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, dự án nhà máy thủy điện Đăk Pône.

[cập nhật: 18-12-2019]
Dự án thủy điện Đăk Pône đã được Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh một số thông số của dự án thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đăk Pône tại quyết định số 2814/QĐ-BCT ngày 10/8/2018. Theo quyết định này NMTĐ Đăk Pône sẽ nâng mực nước dâng bình thường tại đập hồ A lên 1m (từ cao trình 1032,8m lên cao trình 1033,8m) và bổ sung NMTĐ hồ B với công suất 1,6MW, tương ứng điện lượng tăng thêm mỗi năm 6,21x10Kwh, nhằm tối ưu hóa nguồn thủy năng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hiệu quả khai thác vận hành của NMTĐ Đăk Pône.

PC3-INVEST chủ động kiểm tra thiết bị chính các tổ máy của Nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 30-09-2019]

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các tỉnh miền trung nói chung lượng mưa tương đối nhỏ, lưu lượng nước về hồ thấp. Do đó sản lượng điện trong thời gian qua chưa đáp ứng được kế hoạch ban đầu. Để chủ động đón nguồn nước trong các tháng mùa mưa, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã chủ động kiểm tra các thiết bị chính của hai tổ máy để sẵn sàng vận hành trong thời gian đến.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra hiện trạng dự án thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 25-09-2019]
Dự án thủy điện Đăk Pône đã được Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh một số thông số của dự án thủy điện Đăk Pône thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đăk Pône tại quyết định số 2814/QĐ-BCT ngày 10/8/2018. Căn cứ điểm c khoản 1 điều 20 của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì dự án thủy điện Đăk Pône do điều chỉnh tăng quy mô, công suất nên phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngày 05/9/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thẩm định, phê duyệt.

Hoàn thành sửa chữa kênh dẫn và đường ống xả thừa – NMTĐ Đăk Pône trước mùa mưa năm 2019

[cập nhật: 27-06-2019]
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã triển khai sửa chữa hạng mục kênh dẫn và đường ống xả thừa thuộc công trình NMTĐ Đăk Pône với mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm 2019.

Đoàn công tác của EVNCPC kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại NMTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 17-04-2019]
Thực hiện theo thông báo số 1826/TB-EVNCPC ngày 13/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về việc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại các đơn vị thuộc khu vực Tây Nguyên, trong đó có Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST).

Nhà máy thủy điện Đăk Pône hoàn thành kế hoạch sản lượng điện phát và doanh thu bán điện năm 2018

[cập nhật: 14-12-2018]
Vào lúc 13h20’ ngày 12/12/2018, nhà máy thủy điện Đăk Pône vận hành đạt mốc chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu theo kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao  như sau: Sản lượng điện phát 59,84 triệu kWh (đạt 100% kế hoạch), doanh thu 63,64 tỷ đồng (đạt 101,53% kế hoạch). Đây cũng là một trong những năm vận hành mà sản lượng và doanh thu nhà máy hoàn thành đạt mục tiêu đề ra sớm hơn dự kiến so với kế hoạch được giao.

Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lũ, lụt vùng hạ du

[cập nhật: 28-07-2018]
Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) luôn quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử