Năm 2018, sản lượng điện phát là 89.450.520 kWh; tổng doanh thu là 106.661.780.000 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 28.885.750.000 đồng.
GIỚI THIỆU
[cập nhật: 4-3-2014]
Công ty
THÔNG TIN KHÁC
Ngành nghề kinh doanh [cập nhật: 28-03-2014]
Cơ cấu tổ chức [cập nhật: 28-03-2014]
Ban lãnh đạo [cập nhật: 25-03-2014]
TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử