Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu Gói thầu số 03-TL: “Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Nhà máy Điện gió Tân Lập”
 
CÁC TIN KHÁC

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử