Hoạt động kinh doanh
Sẵn sàng đáp ứng vật tư phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Đăk Pône năm 2012
 
CÁC TIN KHÁC

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử