Quý III/2019 sản lượng điện phát là 16,33 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2019 là 44,89 triệu kWh; Tổng doanh thu: Quý III/2019 là 12,86 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2019 là 63,41 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 5,11 tỷ đồng
TIN TRONG NGÀNH
Phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam vẫn còn hạn chế
 
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch đầu tư năm 2010 [Cập nhật: 09-04-2010]
Giá điện tăng 6,8% từ 01/03/2010 [Cập nhật: 23-02-2010]
Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2 [Cập nhật: 01-02-2010]
Phát triển nguồn năng lượng mới [Cập nhật: 18-01-2010]
Đưa điện về các miền quê [Cập nhật: 09-12-2009]

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử