Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Thông tin - Thông báo
PC3-INVEST thông báo đến Quý cổ đông Quyết định của HĐQT về chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
 
CÁC TIN KHÁC
Báo cáo thường niên năm 2015 [Cập nhật: 01-03-2016]
CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3-2015 [Cập nhật: 10-10-2015]

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử