Quý I/2019, sản lượng điện phát là 19,34 triệu kWh; tổng doanh thu là 27,59 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,64 tỷ đồng.
Thông tin - Thông báo
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 của PC3-INVEST
 
CÁC TIN KHÁC
CBTT: Hợp đồng kiểm toán năm 2016 [Cập nhật: 27-06-2016]
Báo cáo thường niên năm 2015 [Cập nhật: 01-03-2016]
TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử