TIN TRONG NGÀNH
EVN được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%
 
CÁC TIN KHÁC
Cập nhật thông tin của cổ đông [Cập nhật: 16-03-2017]

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử