Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
TIN TRONG NGÀNH
Đợt lũ lụt lịch sử: Thủy điện không phải là nguyên nhân
 
CÁC TIN KHÁC
Giá điện tăng 6,8% từ 01/03/2010 [Cập nhật: 23-02-2010]
Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2 [Cập nhật: 01-02-2010]
Phát triển nguồn năng lượng mới [Cập nhật: 18-01-2010]
Đưa điện về các miền quê [Cập nhật: 09-12-2009]
Cách phòng tránh Cúm A/H1N1 [Cập nhật: 04-08-2009]

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử