Sản lượng điện phát năm 2019 đạt 77,015 triệu kWh; Tổng doanh thu năm 2019 đạt 103,26 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 18,35 tỷ đồng.
Báo cáo định kỳ
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh của năm 2015 so với năm 2014
 
CÁC TIN KHÁC
PC3-INVEST chi trả cổ tức năm 2018 [Cập nhật: 25-09-2019]
TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử