Quý III/2020 sản lượng điện phát là 15,16 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2020 là 32,71 triệu kWh. Tổng doanh thu: Quý III/2020 là 13,47 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2020 là 45,89 tỷ đồng.
Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2.2 và 2.3 - Hạng mục trạm thủy điện hồ B thuộc CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 21-09-2012]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các Nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu số 2.2: “Cung cấp xi măng cho gói thầu 2.1” và số 2.3: “Cung cấp thép tròn và thép I cho gói thầu 2.1” thuộc Công trình Trạm thủy điện hồ B - Đăk Pône.

Gói thầu số 2.1: Hạng mục trạm thủy điện hồ B thuộc CTTĐ Đăk Pône (phần còn lại)

[cập nhật: 11-09-2012]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các Nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 2.1 “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuyến Tuynel” thuộc Công trình Trạm thủy điện hồ B-Đăk Pône (phần còn lại).

Gói thầu số 5.1 - Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 01-02-2012]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các Nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 5.1 “Thi công xây dựng tuyến Tuynel” thuộc Công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône.

Gói thầu số 1 và số 2 - Hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 23-07-2009]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu số 1 “Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trong nhà máy và đường ống áp lực” và gói thầu số 2 “ Xây dựng Nhà máy, đường ống áp lực, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công” - Hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône.

Gói thầu số 13 - lô 13.2 - Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 20-03-2009]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có kế hoạch đấu thầu gói thầu số 13 - lô 13.2: “Cung cấp thiết bị trạm biến áp nâng và hệ thống đo đếm điện năng” thuộc công trình thủy điện Đăk Pône, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Gói thầu số 7 - lô 7.8 - Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône

[cập nhật: 20-03-2009]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có kế hoạch đấu thầu gói thầu số 7 - lô 7.8: “Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công” cho hạng mục kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van thuộc công trình thủy điện Đăk Pône, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử