9 tháng đầu năm 2018: sản lượng điện phát là 63.950.257 kWh; tổng doanh thu là 78.247.865.377 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 27.762.181.856 đồng.
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 14 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 20-03-2015]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 14 "Vận chuyển thiết bị nhập khẩu" - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 40 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 29-12-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 40: "Đo vẽ địa chất hố móng công trình" - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3.4- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 25-12-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.4 "Cung cấp thép xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả". - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3.3- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 25-12-2014]
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.3 "Cung cấp xi măng xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả". - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 3. 2- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 06-11-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.2 “Xây dựng Nhà máy - kênh xả, đường ống áp lực” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 2- Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 06-11-2014]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Gói thầu số 3.1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 30-06-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 3.1 “Xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

Gói thầu số 11.1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 30-06-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 11.1 “Xây dựng khu nhà QLVH” - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

 

Gói thầu số 1 - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1

[cập nhật: 16-01-2014]


Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 mời các Nhà thầu trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Gói thầu số 1 ''Cung cấp thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trong nhà máy và thiết bị trạm nâng - Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1''

Gói thầu số 2.2 và 2.3 - Hạng mục trạm thủy điện hồ B thuộc CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 21-09-2012]

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kính mời các Nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu số 2.2: “Cung cấp xi măng cho gói thầu 2.1” và số 2.3: “Cung cấp thép tròn và thép I cho gói thầu 2.1” thuộc Công trình Trạm thủy điện hồ B - Đăk Pône.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử