"Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (07/10/1975 - 07/10/2019)"
Hoạt động kinh doanh

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK PÔNE HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2011

[cập nhật: 04-01-2012]
Năm 2011, Nhà máy Thủy điện Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã phát được 59,96 triệu kWh điện thương phẩm, doanh thu bán điện đạt 44,8 tỷ đồng, vượt 32% sản lượng điện so với thiết kế và vượt 30% doanh thu so với kế hoạch được giao. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, PC3-INVEST đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

PC3-Invest: Hiệu quả kinh doanh gắn với phát triển bền vững

[cập nhật: 22-12-2011]
Tròn 4 năm thành lập, Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-Invest) đã khẳng định những bước đi đúng trên con đường xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên nền tảng hướng đến phát triển bền vững. Xuất phát chậm hơn rất nhiều so với các đơn vị đầu tư thủy điện tại khu vực miền Trung, lại ra đời đúng vào thời điểm khủng hoảng tài chính lan rộng, nguồn vốn huy động khó khăn, nhưng với sự đổi mới và quyết liệt trong tư duy, hành động, lãnh đạo và CBCNV PC3-Invest đã chứng tỏ năng lực phát triển hiệu quả của một công ty nhỏ trong “bão lớn”.

PC3-Invest: Nhà máy thủy điện Đăk Pône đạt 100% sản lượng điện kế hoạch năm 2011

[cập nhật: 22-11-2011]
Tính đến 12h51 phút ngày 21/11/2011, Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã phát được 47,8 triệu KWh điện thương phẩm, đạt 100% kế hoạch sản lượng điện của cả năm 2011.

Đội Xây lắp từng bước ổn định và phát triển

[cập nhật: 21-03-2009]
Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao, ngay từ đầu năm, Đội Xây lắp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí văn phòng làm việc, điều kiện công tác cho cán bộ điều hành và nhân công tại công trường.

Công tác tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 27-12-2008]
Sau khi có văn bản số 08/CV-HĐQT ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất phương án triển khai tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) công trình畉䝴畍겇畉臁痚直႘ ა Ā㺣痘帉痘Ѐ瑖淬ﰴ谐ઌ Ā庐ઌ彿淭奋淭巫淭ﯨઌઌ彿淭ઌ塚淭ઌꍈ淲谐ઌ學淭漸淲圔淭谐ઌ圞淭圭淭ﰴWა აၵ盤굀#䐺痘暼直굀#ა 굀#À㺣痘굀#

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử