Sản lượng điện phát Quý II/2018 là 18.012.056 kWh, 6 tháng đầu năm 2018 là 41.096.595 kWh; tổng doanh thu Quý II/2018 là 27.963.457.131 đồng, 6 tháng đầu năm 2018 là 60.627.270.471 đồng, lợi nhuận Quý II/2018 ước đạt 11.702.485.891 đồng, 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 27.758.322.576 đồng.
Hoạt động đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3: Từng bước xây dựng thương hiệu PC3-Invest

[cập nhật: 09-12-2008]
Thực hiện chương trình lớn về đổi mới doanh nghiệp của EVN, đồng thời để thuận lợi hơn cho việc huy động vốn, thu hút đầu tư, PC3 đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban QLDA các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức công ty cổ phần, th畉䝴畍겇畉臁痚直甐֊ა֊Ð㺣痘

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3

[cập nhật: 09-12-2008]
Trong những năm qua, Ban QLDA các công trình thủy điện vừa và nhỏ (PC3) đã và đang tổ chức quản lý, giám sát thi công xây dựng nhiều thủy điện như: Đrây Hlinh 2 (16MW) đã hoàn thành năm 2007; Đăk Pône (15,6MW) đang thực hiện đầu tư; Đakrông 1 (15,4MW) đan畉䝴畍겇畉臁痚直甐֊ა֊Ð㺣痘帉痘Ѐ瑖
TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử