Sản lượng điện phát quý II/2017 đạt 14,397 triệu kWh, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 38,134 triệu kWh; Doanh thu bán điện trước thuế quý II/2017 đạt 17,531 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 44,239 tỷ đồng.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử