Sản lượng điện phát năm 2016 đạt 55,799 triệu kWh (đạt 101,95% kế hoạch); Doanh thu bán điện trước thuế năm 2016 đạt 58,475 tỷ đồng (đạt 103,57% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế năm 2016 ước đạt 25,297 tỷ đồng.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử