Sản lượng điện phát quý III/2017 đạt 15,879 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2017 đạt 54,013 triệu kWh; Doanh thu bán điện trước thuế quý III/2017 đạt 11,337 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2017 đạt 55,675 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 32,589 tỷ đồng.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử