Sản lượng điện phát: Quý III/2016 đạt 12,886 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2016 đạt: 29,232 triệu kWh; Doanh thu bán điện trước thuế: Quý III/2016 đạt 9,2 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2016 đạt: 31,556 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 13,694 tỷ đồng.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0511.2212545;  Fax: 0511.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử