Năm 2017, sản lượng điện phát đạt 79.953.492 kWh, tổng doanh thu đạt 83.543.156.336 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40.724.325.607 đồng.

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử